• Doet de publieke ruimte ertoe?

  Nu richten we ons op de ruimtelijke inrichting in fysiek opzicht. Hierbij staan de volgende vragen centraal. Welke maatschappelijke ontwikkelingen spelen een rol? Wat weten we over de invloed van de fysieke ruimte op redzaamheid? Wat werkt en wat niet? Wat zijn de goede voorbeelden? Waar wordt momenteel mee geëxperimenteerd? Wat kunnen we leren van het buitenland? We beginnen met een schets van de bredere maatschappelijke context.

 •  
 • Meer oudere ouderen
 • Meer ouderen met beperkingen
 • Het proces van veroudering
 • Ander gebruik van de ruimte

  In 2040 is het aandeel ouderen aanzienlijk gestegen ten opzichte van nu. Welke nieuwe eisen stellen zij aan de publieke ruimte. 

  Oudere dame lopend in een park met rollator
 • Meer oudere ouderen

  Diagram toename aantal ouderen van 2015 tot 2060
 • Meer ouderen met beperkingen

 • Het proces van veroudering

  Diagram afname ervaren gezondheid ouderen van 2015 tot 2060
 • Oudere man die mijmerend voor zich uit kijkt

  Kwaliteit van leven

  Wordt ouderen gevraagd naar hoe zij zich voelen, dan blijkt vaak dat zij zich ondanks het hebben van een of meerdere chronische ziekten goed voelen.

 • Andere zorg

  Gemeenten hebben met de Wmo de verantwoordelijkheid gekregen om mensen te ondersteunen die het zelf of met hun eigen sociale netwerk alleen niet redden.

  Een ouder stel samen lachend naast elkaar op de bank.
 • Lange Voorhout met marktkramen

  De leefomgeving als bron voor redzaamheid

 • Foto overdekt winkelcentrum in Amsterdam Noord

  Beleving publieke ruimte

  Bij het bevorderen van de mobiliteit en daarmee de gezondheid en redzaamheid van ouderen speelt de beleving van de omgeving mee.

 • Conclusie

  De samenleving verandert, maar verandert de ruimte mee? Redzaam ouder worden stelt andere eisen aan de publieke ruimte.Voldoende mobiel kunnen zijn en sociale contacten kunnen onderhouden zijn van groot belang voor het zelfstandig kunnen blijven wonen van ouderen. De inrichting van de publieke ruimte is daarmee een van de bepalende factoren in de redzaamheid van ouderen.

  Lees meer
 • The Social Life of Small Urban Spaces

Laden...