• Wie doen wat in de publieke ruimte?

  Nu beschrijven we de wijzen waarop ouderen zich de publieke ruimte kunnen toe-eigenen en daardoor de ruimte mede vormgeven. Bijvoorbeeld door hun al dan niet specifieke wensen en behoeften kenbaar te maken of er aandacht voor te vragen, door initiatieven te ontplooien en zelf oplossingen te zoeken voor knelpunten die zij tegenkomen. Ouderen verschillen daarin overigens niet van andere burgers.

 • Verzameling van verkeersborden

  Vrije ruimte of noodzaak tot ordening?

 •  
 • Buurtrechten
 • Zelfredzame participatie
 • Vergadertafel met mensen in buurthuis

  Burgerparticipatie

 • Straatje in Haarlem in de zomer met veel groen voor de huizen

  Buurtrechten

  Buurtrechten vormen de nieuwe loot aan de boom van burgerparticipatie.

 • Twee ouderen mannen aan het werk in een moestuin

  Zelfredzame participatie

  Buurtrechten bevorderen zelfredzame participatie die ten goede komt aan het sociale netwerk van ouderen in de wijk, buurt of straat. Bovendien snijdt het mes aan twee kanten.

 • Burgerinitiatieven

  We zien dat burgers steeds vaker taken en verantwoordelijkheden op zich nemen die tot nu toe bij de gemeente zijn geborgd.

  Moestuin in Zuiderzeewijk in Lelystad
 • Opgeruimd Breda

 • Bedrijven

  Gemeenten kunnen bij het verlenen van vergunningen aan winkels rekening houden met specifieke wensen van een ouder wordend winkelend publiek.

  Theresiastraat in Den Haag met mensen
 • Conclusie

  Burgers worden steeds meer betrokken bij de inrichting en het beheer van de publieke ruimte en nemen ook vaker zelf het initiatief om problemen die zij in hun dagelijkse leefomgeving tegenkomen, aan te pakken.

  Lees meer

Rotterdam Feyenoord

De wijk Feijenoord ligt aan de Maas en is doorsneden door water, vroegere havens. Aan de noord- en zuidkant grenst de woonwijk aan bedrijfsterrein. De woningcorporatie heeft veel in de wijk geïnvesteerd en een aantal woningen na een grondige opknapbeurt verkocht, wat resulteert in een meer gemengde bevolkingssamenstelling. Op onze wandeling passeren we het wijkhuis waar het zindert van activiteit. De wijk is ruim opgezet met veel groen. Het Hefpark heeft een buurttuin die door vrijwilligers van de ambitieuze wijkvereniging wordt gerund.

Lees meer
Laden...