• Conclusie

  Kan de publieke ruimte bijdragen aan de redzaamheid van ouderen? Deze vraag heeft de Raad in twee stappen beantwoord. Allereerst door na te gaan of de publieke ruimte er dan toe doet. Het antwoord daarop is ja. De inrichting van de publieke ruimte is een bepalende factor in de redzaamheid van ouderen.

  Lees meer
 •  
 • Stel de publieke ruimte ook in dienst van de redzaamheid van ouderen
 • Maak van de publieke ruimte een aangename ontmoetingsplaats
 • Erken het potentieel van tussenruimten
 • Project mobile KABK

  Agendapunten

  Op basis van de uitkomsten van deze verkenning en gesprekken met experts willen wij bij gemeenten en andere betrokken partijen een aantal zaken agenderen waar zij bij het maken van beleid, rekening mee zouden moeten houden.

 • Twee ouderen mannen in een bus

  Stel de publieke ruimte ook in dienst van de redzaamheid van ouderen

 • Maak van de publieke ruimte een aangename ontmoetingsplaats

 • De Passage in Den Haag

  Erken het potentieel van tussenruimten

 •  
 • Bied ruimte voor initiatieven en experimenten en leer ervan
 • Maak meer partijen deelgenoot van de publieke ruimte.
 • Project KABK, alternatieve klokken

  Randvoorwaarden

  Om met deze agendapunten aan de slag te gaan zijn de volgende twee randvoorwaarden van belang.

 • Bied ruimte voor initiatieven en experimenten en leer ervan

  Bakfiets met ballonnen op markt/burgerinitiatief
 • Achterkant van heleboel kleurpotloden

  Maak meer partijen deelgenoot van de publieke ruimte.

Lelystad Stadshart en Zuiderzeewijk

Lelystad is nieuw gesticht in de wijdse polder Oostelijk Flevoland. De stad is ruim opgezet, zowel het centrum als de daar omheen gegroepeerde woonwijken en het tussenliggende, soms sober ingerichte open terrein. De afstanden zijn relatief groot, maar de mobiliteit wordt bevorderd door gescheiden infrastructuren voor langzaam en snel verkeer en veel fietsviaducten. De ruime opzet levert veel ruimte voor ontmoeting op. In de woonwijken is het hofjesidee ruim toegepast. We zien daar diverse initiatieven om de sociale samenhang te versterken zoals een moestuin in een voormalig plantsoen en een “kluswinkel” die een coöperatieve aanpak van woningverbetering (veel huizen staan financieel “onder water”) nastreeft.

Lees meer
Laden...