Colofon


Raad voor de Volksgezondheid en Zorg

Postbus 19404

2500 CK  Den Haag

Tel 070 3405060

E-mail [email protected]

URL www.rvz.net

 

De verkenning is vanuit de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg voorbereid onder leiding van:

Marjanne Sint

Johan Mackenbach

Henk Bosma

 

De Raad is in de voorbereiding bijgestaan door een ambtelijke projectgroep bestaande uit:

Taoufik Abou

Angelique Dees

Albertine van Diepen

Ingrid Doorten

Jolanda Hamelink

Monique Noteboom

Lieke Oldenhof

Flip van Sloten

Anne-Marie van der Tuin

 

Redactie:

Ellen Segeren

 

Online publicatie:

Coördinatie en technische realisatie: Zaaks!

Grafische vormgeving: L5

 

Fotografie:

Eveline Renaud

Karel Tomeï

Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten

Locus Architecten

Nationale Beeldbank

 

Film:

Leo Ottes en Flip van Sloten

You Tube

 

© Raad voor de Volksgezondheid en Zorg